Współpraca

W ramach rozwoju sieci sklepów PEPCO w Polsce, firma PEPCO Poland oferuje współpracę w zakresie długoterminowego najmu / dzierżawy obiektów handlowych. Oferta współpracy zwrócona jest do:

 • właścicieli nieruchomości posiadających lokale spełniające wymagane kryteria;
 • developerów inwestujących w nowe nieruchomości komercyjne;
 • sieci handlowych (operatorów spożywczych i AGD) w zakresie podnajmu i wspólnego użytkowania powierzchni handlowych.

Poszukujemy lokalizacji, które powinny spełniać następujące kryteria:

 • znajdować się na terenie Polski, w miastach zamieszkałych przez co najmniej 10 000 mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem miast o liczbie mieszkańców 10 000-50 000;
 • znajdować się przy głównych drogach, z dostępem do terenów mieszkalnych, w miejscach widocznych i z dojazdem z głównych dróg;
 • znajdować się na lub w pobliżu ulic handlowych miast/osiedli gdzie istnieje naturalny ruch klientów;
 • w miarę możliwości znajdować się w pobliżu samoobsługowych sklepów spożywczych prowadzonych przez operatorów sieciowych;
 • spełniać następujące parametry:
  • powierzchnia całkowita 275-450 m2,
  • na jednaj kondygnacji – poziom parteru,
  • wejście bezpośrednio z ulicy;
 • posiadać kształt zbliżony do prostokąta;
 • bez wewnętrznych filarów ani kolumn;
 • bez ścian na powierzchni sprzedaży;
 • bez wewnętrznych i/lub zewnętrznych klatek schodowych;
 • odpowiadać wymogom sklepu detalicznego;
 • być w dobrym ogólnym stanie technicznym;
 • posiadać oddzielną bramę/ miejsce dostaw umożliwiającą dogodny przeładunek/rozładunek;
 • posiadać dogodny dojazd dla samochodów dostawczych.

INFORMUJEMY, ŻE NIE OTWIERAMY SKLEPÓW FRANCZYZOWYCH

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: najem@pepco.pl , ekspansja@pepco.pl
Centrala - tel. (61) 668 43 00